Chính Sách Cookie
Về sự riêng tư của Quý Vị

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của Quý Vị. Khi Quý Vị cung cấp tin tức cho chúng tôi, bao gồm cả các sở thích, chúng tôi sẽ chỉ dùng một số thông tin cần cho mục đích của việc thu thập những tin tức này. Quý Vị có thể đọc thêm về các cách thức khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý Vị trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Cookie là gì?

Cookie là một mẩu thông tin được trang mạng lưu trữ trên các trình duyệt mạng (như Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari...) để sau đó chúng có thể được đọc lại bởi các trang mạng khác.

Website của Astiva có sử dụng cookie. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ những thông tin dưới đây về việc truy cập của quý khách trên phạm vi trang mạng của chúng tôi:

 • Định danh của trình duyệt mạng và hệ điều hành mà trình duyệt mạng chạy trên đó.
 • Địa chỉ IP của nơi Quí Vị truy cập trang mạng.
 • Ngày giờ truy cập trang mạng, các trang mà Quý Vị đã truy cập, xem và rời khỏi.
 • Thời gian xem trang mạng.

Các cookie tuyệt đối cần thiết

Những cookie này cần thiết để trang mang hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được đặt để ghi nhận các hành động của Quý Vị tương ứng với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn cookie của Quý Vị, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Quý Vị có thể đặt trình duyệt mạng của mình để chặn hoặc thông báo cho Quý Vị về các cookie này, nhưng một số chức năng của trang mạng sau đó sẽ không hoạt động như mong muốn. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Các cookie hiệu suất

Những cookie này cho phép trang mạng cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể được đặt bởi chính chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ đang công tác với chúng tôi. Nếu Quý Vị không cho phép các cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường. Những cookie này cần thiết cho dịch vụ sau.

 • Dịch vụ Phân tích của Google

Các cookie nhắm mục tiêu

Các cookie này có thể được đặt thông qua trang mạng của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng có thể được dùng để xây dựng hồ sơ về các mối quan tâm của Quý Vị và cho Quý Vị xem các quảng cáo có liên quan trên các trang mạng khác. Chúng không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân. Nếu Quý Vị không cho phép các cookie này, Quý Vị sẽ trải nghiệm ít quảng cáo nhắm đến mối quan tâm của Quý Vị hơn. Những cookie này cần thiết cho những dịch vụ sau.

 • Dịch vụ Quảng cáo của Google
 • Dịch vụ Quảng cáo của Facebook

Chính sách cookie này đã được cập nhật lần sau cùng vào ngày 07 tháng 10 năm 2022 (phiên bản 1.0_20221007).

Chính Sách Cookie
Về sự riêng tư của Quý Vị

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của Quý Vị. Khi Quý Vị cung cấp tin tức cho chúng tôi, bao gồm cả các sở thích, chúng tôi sẽ chỉ dùng một số thông tin cần cho mục đích của việc thu thập những tin tức này. Quý Vị có thể đọc thêm về các cách thức khác chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý Vị trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Cookie là gì?

Cookie là một mẩu thông tin được trang mạng lưu trữ trên các trình duyệt mạng (như Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Safari...) để sau đó chúng có thể được đọc lại bởi các trang mạng khác.

Website của Astiva có sử dụng cookie. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ những thông tin dưới đây về việc truy cập của quý khách trên phạm vi trang mạng của chúng tôi:

 • Định danh của trình duyệt mạng và hệ điều hành mà trình duyệt mạng chạy trên đó.
 • Địa chỉ IP của nơi Quí Vị truy cập trang mạng.
 • Ngày giờ truy cập trang mạng, các trang mà Quý Vị đã truy cập, xem và rời khỏi.
 • Thời gian xem trang mạng.

Các cookie tuyệt đối cần thiết

Những cookie này cần thiết để trang mang hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được đặt để ghi nhận các hành động của Quý Vị tương ứng với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như đặt tùy chọn cookie của Quý Vị, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Quý Vị có thể đặt trình duyệt mạng của mình để chặn hoặc thông báo cho Quý Vị về các cookie này, nhưng một số chức năng của trang mạng sau đó sẽ không hoạt động như mong muốn. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Các cookie hiệu suất

Những cookie này cho phép trang mạng cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể được đặt bởi chính chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ đang công tác với chúng tôi. Nếu Quý Vị không cho phép các cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường. Những cookie này cần thiết cho dịch vụ sau.

 • Dịch vụ Phân tích của Google

Các cookie nhắm mục tiêu

Các cookie này có thể được đặt thông qua trang mạng của chúng tôi bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Chúng có thể được dùng để xây dựng hồ sơ về các mối quan tâm của Quý Vị và cho Quý Vị xem các quảng cáo có liên quan trên các trang mạng khác. Chúng không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân. Nếu Quý Vị không cho phép các cookie này, Quý Vị sẽ trải nghiệm ít quảng cáo nhắm đến mối quan tâm của Quý Vị hơn. Những cookie này cần thiết cho những dịch vụ sau.

 • Dịch vụ Quảng cáo của Google
 • Dịch vụ Quảng cáo của Facebook

Chính sách cookie này đã được cập nhật lần sau cùng vào ngày 07 tháng 10 năm 2022 (phiên bản 1.0_20221007).