Phúc Lợi Bổ Sung

Phúc Lợi Bổ Sung

Tương Xứng Tuyệt Đối 

Astiva Health hãnh diện hợp tác với nhiều công ty cung cấp các Phúc Lợi Bổ Sung hơn hẳn chương trình Medicare. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ thành viên tối đa bằng một danh sách gồm mọi lợi ích tương xứng tuyệt đối với chương trình bảo hiểm quý vị đã chọn.

Dịch Vụ Chuyên Chở

Việc chuyên chở rất cần thiết, nhất là khi liên quan đến sức khỏe của quý vị.

Learn More
Sản Phẩm Không Cần Toa

Đặt các sản phẩm không cần toa chưa bao giờ dễ dàng hơn!

Learn More
Nhãn Khoa

Giữ đôi mắt khỏe mạnh và thị giác tốt rất quan trọng với chúng tôi cũng như với quý vị.

Learn More
Thính Giác

Astiva dành cho thành viên phúc lợi trợ thính độc đáo không bị bó buộc trong hệ thống.

Learn More
Rèn Luyện Thể Hình

Sống năng động và lành mạnh! Tạo thói quen tập thể dục sẽ giúp quý vị giữ thể hình.

Learn More
Y Tế Viễn Liên

Tiện lợi rất quan trọng, còn gì bằng khi có ngay câu trả lời quý vị cần trên đầu ngón tay.

Learn More
Nha Khoa

Cười nhiều hơn với phúc lợi chăm sóc răng dành cho thành viên của Astiva Health.

Learn More
Châm Cứu

Giới thiệu nhiều chương trình châm cứu hữu ích.

Learn More
Đường Dây Triage 24/7

Gọi và đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày trong tuần.

Learn More
Tương Xứng Tuyệt Đối 

Astiva Health hãnh diện hợp tác với nhiều công ty cung cấp các Phúc Lợi Bổ Sung hơn hẳn chương trình Medicare. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ thành viên tối đa bằng một danh sách gồm mọi lợi ích tương xứng tuyệt đối với chương trình bảo hiểm quý vị đã chọn.

Dịch Vụ Chuyên Chở

Việc chuyên chở rất cần thiết, nhất là khi liên quan đến sức khỏe của quý vị.

Learn More
Sản Phẩm Không Cần Toa

Đặt các sản phẩm không cần toa chưa bao giờ dễ dàng hơn!

Learn More
Nhãn Khoa

Giữ đôi mắt khỏe mạnh và thị giác tốt rất quan trọng với chúng tôi cũng như với quý vị.

Learn More
Thính Giác

Astiva dành cho thành viên phúc lợi trợ thính độc đáo không bị bó buộc trong hệ thống.

Learn More
Rèn Luyện Thể Hình

Sống năng động và lành mạnh! Tạo thói quen tập thể dục sẽ giúp quý vị giữ thể hình.

Learn More
Y Tế Viễn Liên

Tiện lợi rất quan trọng, còn gì bằng khi có ngay câu trả lời quý vị cần trên đầu ngón tay.

Learn More
Nha Khoa

Cười nhiều hơn với phúc lợi chăm sóc răng dành cho thành viên của Astiva Health.

Learn More
Châm Cứu

Giới thiệu nhiều chương trình châm cứu hữu ích.

Learn More
Đường Dây Triage 24/7

Gọi và đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày trong tuần.

Learn More