Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo

Gặp Gỡ Astiva Health

Sứ mạng phục vụ quý vị cao niên tại Quận Cam và Quận San Diego của Astiva khởi đầu vào năm 2021. Astiva Health là Chương Trình Medicare Advantage mới với mục đích tạo cầu nối giữa quý vị cao niên và các văn phòng bác sĩ qua một mô hình chăm sóc sức khỏe sáng tạo, thuận tiện, với chất lượng tuyệt hảo cho thành viên của chúng tôi.

Ban Điều Hành Astiva

Tri Nguyen, MD
Chief Executive Officer
Chi Luong
Chief Finance Officer
Viet Tran
Chief Technology Officer
Tyler Diep
VP, Marketing & Provider Relations
Ann Pham, MHA
VP, Provider Operations
Son Tran, CPA
Controller
Gia Chafar
VP, Claims
Gặp Gỡ Astiva Health

Sứ mạng phục vụ quý vị cao niên tại Quận Cam và Quận San Diego của Astiva khởi đầu vào năm 2021. Astiva Health là Chương Trình Medicare Advantage mới với mục đích tạo cầu nối giữa quý vị cao niên và các văn phòng bác sĩ qua một mô hình chăm sóc sức khỏe sáng tạo, thuận tiện, với chất lượng tuyệt hảo cho thành viên của chúng tôi.

Ban Điều Hành Astiva

Tri Nguyen, MD
Chief Executive Officer
 
 
Chi Luong
Chief Finance Officer
 
Viet Tran
Chief Technology Officer
 
Tyler Diep
VP, Marketing & Provider Relations
Ann Pham, MHA
VP, Provider Operations
 
Son Tran, CPA
Controller
Gia Chafar
VP, Claims